Topic outline

 • General

  • Po přihlášení do fóra vložte to, co si myslíte, že je nejdůležitější pro úvod do pregeometrie v PV.
 • úvodní přednáška

  • Diskutujte k tomu, co vše je potřebné dělat v MŠ, aby se vytvořil základ pro pojem koule.

   Propojte to, co bylo v úvodní přednášce a co v následných seminářích.

   Jako skupina byste měli dospět kobecnějšímu závěru. Jako východisko budou sloužit vaše návrhy aktivit.

   Své návrhy aktivit číslujte v pořadí, jak jsou do fóra vkládány, aby se k nim pod daným číslem mohli další vyjádřit, či udělat shrnutí.

 • Vývoj stavby a orientace v prostoru

  V příloze najdete obrázky.

  Určete fázi vývoje stavby, pokud by dítě stavělo pětkrát přibližně totéž. Každou savbu řešte zvlášť.

 • ANO NE

  V příloze je nově vložen preprint článku.

  Vezměte si k ruce materiál, kde jste našli užití ANO/NE, můžete i do písniček (lidové, autorské - např. P. Eben), pohádky, hry a zvažujte s využitím materiálu, v které z rolí jsou ona slova užita.

 • Logické struktury u her s pravidly

  Analyzujte pravidla libovolné hry vhodné pro předškolní věk s použitím textu v příloze - preprint bez jazykové úpravy pro ESF texty 2015.

  • V kapitole skript najdete nejen teorii, ale i zásobník aktivit.

 • Pojem a jeho rozvoj

  1) Rozhodněte, kdy se jedná o prázdný pojem. Popište situaci, kdy jste se s takovým pojmem setkali v mateřské škole.

  2) Jak to zařídíte, aby došlo u konkréta (nikoli unika) k prvnímu zobecnění. Doložte na příkladu např. u slova hrneček.

  3) V čem spočívá rozdíl mezi model a příklad, model a reprezentant?

  4) Podle čeho poznáte, že pojem číslo (přirozené)/ koule je již relativně zralý u daného dítěte pro jeho vstup do školy?

  5) Co dítě u čísla při vstupu do školy vědět nemusí a proč?

  6) Je možné, aby se u dvou dětí lišily představy ke slovu : a) rovně, b) mezi, c) dole? Proč ano/ne?

  • 1) Popište rozdíly a) pojem /slovo; b) slovo/termín; c) termín/pojem.

   2) V čem spatřujete rozdíl mezi: Tvar a geometrický útvar (na čem záleží, na čem nezáleží)

   3) Uvažujte o významech slova: velikost (když nedovedete vysvětlit různé významy, uveďte aspoň popis různých kontextů)

   4) Co si představujete pod pojmem shodná rozložitelnost (ilustrujte na aktivitách v mateřské škole)? K čemu je to dobré?

   5) Jak souvisí čára - topologie - celek  a jeho části? Uvažujte v rámci RVP PV.