Topic outline

 • General


  Základy psycholingvistiky (se zaměřením na předškolní věk). Základy kognitivní lingvistiky v procesu osvojování a nabývání jazyka u dítěte předškolního věku. Pragmatické aspekty řečové komunikace a jejich rozvoj u žáka předškolního věku. Základy sémantiky (znak, symbol, jazykový znak, jazyk jako systém) jako podklad pro činnosti zaměřené na žákovo poznávání jednoduchých znakových systémů. Tzv. "raná gramotnost" v mateřské škole. Jazyková gramotnost, jazyková kompetence a rozvoj komunikativních dovedností (mluvení, naslouchání, čtení, psaní) u dětí předškolního věku. Motivace rozvoje zájmu o psanou i mluvenou podobu jazyka. Vztah k národnímu jazyku. Didaktické strategie k rozvoji jazykové gramotnosti, námětové hry a činnosti, jazyková cvičení. Didaktické strategie k osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní. Pracovní sešity, listy, metodické příručky - dle aktuálního stavu v literatuře.

 • Téma 1

   

 • Téma 2

  Základy kognitivní lingvistiky v procesu osvojování a nabývání jazyka u dítěte předškolního věku.

 • Téma 3

  Pragmatické aspekty řečové komunikace a jejich rozvoj u žáka předškolního věku. 

 • Téma 4

  Osvojování lexika a sémantika 

 • Topic 5

   Jazyková gramotnost, jazyková kompetence a rozvoj komunikativních dovedností (mluvení, naslouchání, čtení, psaní) u dětí předškolního věku.