Topic outline

 • General

 • This topic

  Výběr skupiny podle ročníku

  Kurz je možné si zapisovat i opakovaně a obsahuje testy různé náročnosti v závislosti na tom, v jakém jste ročníku (případně po kolikáté máte kurz zapsaný, v případě neoborových studentů), než s tímto kurzem začnete pracovat, zvolte si tedy prosím svou skupinu. Po výběru skupiny se Vám zobrazí testy, které jsou pro ni určeny.

  Testy v tomto kurzu jsou určeny pro studenty bc. studia a pro neoborové studenty, testy pro studenty nmgr. oboru Hispanistika naleznete zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7435

 • AA Bc. studium - 1. ročník - zimní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to AA 1. ročník ZS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu poprvé)

  Tyto testy vyplňují pouze studenti prvního ročníku v zimním semestru, případně neoborovÍ studentI, kteří kurz absolvují poprvé, pokročilejším studentům (a neoborovým studentům, kteří již v minulosti získali zápočet za tento kurz) jsou určeny jiné sekce, viz níže.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.

 • BB Bc. studium - 1. ročník - letní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to BB 1. ročník LS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu podruhé)

  Tyto testy vyplňují pouze studenti prvního ročníku v letním semestru, studenti druhého ročníku v zimním semestru a neoboroví studenti, kteří již v minulosti získali jeden zápočet za tento kurz, pokročilejším studentům je určena sekce níže.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.

 • CC Bc. studium - 2. ročník, zimní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to CC 2. ročník ZS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu potřetí)

  Tento soubor testů je určen pro studenty druhého ročníku zimního semestru.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.

 • DD Bc. studium - 2. ročník - letní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to DD 2. ročník LS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu počtvrté)

  Tento soubor testů je určen pro studenty druhého ročníku letního semestru.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.

 • EE Bc. studium - 3. ročník - zimní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to EE 3. ročník ZS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu popáté)

  Tento soubor testů je určen pro studenty druhého ročníku letního semestru.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.

 • FF Bc. studium - 3. ročník - letní semestr

  Restricted Not available unless: You belong to FF 3. ročník LS (a neoboroví studenti zapsaní do kurzu pošesté)

  Tento soubor testů je určen pro studenty druhého ročníku letního semestru.

  Testy nerozlišují velká a malá písmena, pokud užíváte imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo, uvádějte pouze tvary zakončené na -ra.