Topic outline

 • Úvodní informace

 • 1. Etika jako filosofie morálky

 • 2. Terminologicko-obsahový problém pojmů "etika" a "morálka"

 • 3. Specifičnost dvou regulativních systémů společnosti: morálky a práva

 • 4. Vztah/y mezi morálkou a právem

 • 5. Morálka a právo ve filozofii I. Kanta

 • 6. Morální dilema v rozhodování mezi derogací a pravou retroaktivitou

 • 7. Právo jako "minimum morálky"

 • 8. Pojmy "zákonné bezpráví", "nemorální právo" a tzv. Radbruchova formule

 • 9. Morálka práva a rozlišení morálky povinnosti a morálky aspirace v koncepci L.L. Fullera

 • 10. Vztah mezi morálkou a právem v koncepci H.L.A. Harta

 • 11. Principy spravedlnosti

 • 12. Současné problémy vztahu morálky a práva