Topic outline

 • General

 • Historizující slohy na Novém Městě pražském

 • Vycházka Josefov - asanace a nová zástavba Starého Města

 • Od secese k individualistické moderně

 • Vycházka po okolí Václavského náměstí - metropolitní paláce

 • Kubismus a rondokubismus: nová zástavba v historickém centru

 • Vycházka obytné domy pod Vyšehradem, srovnání s palácem Diamant

 • Funkcionalismus: architektura a dostupnost kvalitního bydlení

 • Vycházka po stopách funkcionalismu Novým Městem pražským

 • Poválečná bytová výstavba, brutalismus a další vývoj mezinárodního slohu

 • Vycházka brutalismus a postomoderna: bývalé federální shromáždění,Tančící dům, Pražské projektové ústavy

 • Postmoderna a nový k funkcionalismus

 • Vycházka Karlín River City