Themen dieses Kurses

  • Allgemeines

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • Požární ochrana

  • Práva zaměstnance na úseku BOZP

  • Test