Тематический план

 • Úvod - požadavky, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  Absolvování minimálně 6 náslechových hodin ruského jazyka na základní či střední škole a jejich zhodnocení, zpracování všech zadaných úkolů ve stanoveném termínu.

  Každý student provede hospitační činnost nejméně na 6 vyučovacích hodinách, přičemž vyučovací hodina nesmí být monotematická (psaní souhrnného testu, sledování filmu po dobu celé hodiny apod.), proto je doporučováno si všechny hospitace vyučovacích hodin předem domluvit s příslušným vyučujícím.

  V průběhu (či bezprostředně po) každé náslechové hodině student vyplní list s hlavičkou a celkovým hodnocením a zároveň hospitační záznam dle jednotlivých sledovaných aspektů. Student musí mít mezi jednotlivými  náslechovými hodinami minimálně hodinu pauzu, aby měl dostatek času na důkladné zaznamenání reflexe sledované hodiny (povrchní vyplnění realizované během přestávky je nedostatečné a nebude uznáno).

  Vyučující odsouhlasí svým podpisem náslechovou hodinu do přehledu hospitační činnosti studenta.

  Anotace předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty se současnou výukou ruského jazyka v českém školním prostředí na základě náslechů vybraných hodin ruského jazyka, při nichž jsou reflektovány jednotlivé aspekty výuky ruštiny, jsou vyhodnocovány způsoby práce s jazykovými prostředky, techniky formování jednotlivých řečových dovedností, uplatňování zřetele k mateřštině žáků, způsoby práce s učebními materiály, specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, využití informačních a komunikačních technologií ve výuce ruštiny, jakož i mnohé další obecně didaktické poznatky a principy. Předmět svým obsahem navazuje na kurzy Úvod do lingvodidaktiky a Lingvodidaktická analýza procesu jazykové výuky z předchozího bakalářského studia a na kurz Didaktika I tohoto studijního programu. Kurz je realizován jako kombinace náslechů ve vybraných školách, při nichž student sleduje vybrané aspekty výuky a vypracovává zadané úkoly, a následných reflektivních seminářů.

  Základní studijní literatura:

  Аkišina, А. А., Кagan, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  Jelínek, S., Purm, R., Veselý, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Školské dokumenty.

  Doporučená studijní literatura:

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  Choděra, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  Jelínek, S. a kol.: Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha : SPN, 1980.

  LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

  Metodičeskaja masterskaja. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-217-8.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ROZANOVA, S. P. Prepodavateljam RKI. Sto sorok cem poleznych voprosov. Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-9765-2043-1.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  Veselý, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

  Živaja metodika. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-010-5.

 • Náslechová hodina 1

 • Náslechová hodina 2

 • Náslechová hodina 3

 • Náslechová hodina 4

 • Náslechová hodina 5

 • Náslechová hodina 6