Topic outline

 • Menšiny ve Skandinávii - Sámové v pohybu

  LS 2016, výuka začíná 24. února 2016

  středa 13.20–15.30 (trojhodinovka), FF UK, nám. J. Palacha 2, Oddělení skandinavistiky ÚGS, 3. patro, místnost 319 

  ASK 500148 (3 kredity), ASK 500149 (5 kreditů)

  Volitelný kurz představí cyklus osmi přednášek o Sámech, původních obyvatelích Skandinávie. Pozvaní hosté, mj. i sámští badatelé z university v Tromsø představí témata z politických a sociálních dějin, literatury a kultury sámského etnika, jež v posledních dekádách zaznamenalo nevídaný kulturní i politický rozvoj. Přednášky se zaměří i na problematiku migrace.

  Trojhodinová přednáška bude probíhat ve dvou hodinových blocích s přestávkou.

  Za přednášky je možno získat 3 (účast a četba textů) nebo 5 kreditů (účast, četba, referát / zpracování hesla do Wikipedia). Studenti na každou hodinu přečtou jednu odbornou studii.

 • (24/2) Úvodní hodina

  seznámení s kurzem

  požadavky k atestaci

 • (2/3) Současní Sámové - kulturní specifika, jazyková situace v Sápmi

  Přednáška seznámí se základními údaji o sámském etniku.

  Nastíní historický a kulturní vývoj s důrazem na sámskou emancipaci v Norsku od 80. let 20. století.

  Ve druhém bloku přednáška seznámí se sociolingvistickou situaci v Sápmi a poreferuje o výzkumu dvojjazyčnosti realizovaném na Sámské vysoké škole v Kautokeinu (Sami allavskuvla).

  Pro naladění na sámský příběh doporučuji přečíst novinové články a shlédnout video na youtube o sámské historii.

  Četba (volba jednoho textu):

  Hingarová, V. 2009 Vitalita napříč generacemi. In Sámové jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Mervart, s. 36-66.

  Todal, J. 2006 THE SOUTHERN SAAMI LANGUAGE IN SVAHKEN SIJTE1. IJSL

 • (9/3) Teoretické zkoumání etnických menšin a jejich jazyků - Leoš Šatava

  Prof. Leoš Šatava patří k českým nejvýznamějším badatelům na poli menšinových jazyků. Zábývá se teoretickým zkoumáním otázek etnicity a jazyka a vede výzkumy o pozici lužické srbštiny v Německu.

  Ve své přednášce seznámí se základními pojmy a uvede problematiku menšinových jazyků do širšího rámce etnologického zkoumání jazyka.

  Povinná četba (pročíst jednu z knih):

  Šatava, L. Etnicita a jazyk : teorie, praxe, trendy : čítanka textů / Leoš Šatava. -- V Tribunu EU vyd. 1.. -- Brno : Tribun EU, 2013. -- 108 s. (pročít úvod a II. kapitolu (Obecná témata).

  Šatava, L. Jazyk a identita etnických menšin : možnosti zachování a revitalizace / Leoš Šatava. -- Vyd. 2., Ve SLONu 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. -- 215 s. (pročíst kapitolku 1-4, plus sekci 5.2. o Sámech.) - digitální verze knihy dostupná v NK v Praze (v Klementinu).

 • (16/3) Sámský jazyk: úvod do jazyka a dialektologie - Michal Kovář

  četba: studie M. Kovaře o základním popisu sámštiny v publikaci: Sámové: jazyk, kultura a společnost.

 • (23/3) Promítání filmu Vzpoura v Kautokeinu

  PROMÍNÁTNÍ BUDE PŘESUNUTO NA POVELIKONOČNÍ HODINU

 • (30/3) Promítání filmu

  Promítání historického filmu o vzpouře Sámů proti asimilačním tlakům v polovině 19. století. Film je v sámštině s čj. či angl. titulky.

  Více o události:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kautokeino_rebellion

  Více o filmu:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kautokeino_Rebellion

 • (6/4) Sámská emigrace do Ameriky - Maria Ellen Jensen

 • (13/4) Sámské mýty a pověsti - Zdeněk Lyčka

 • (27/4) Literární tvorba sámských umělců - Harald Gaski

  Přednáší přední sámský literární vědec, překladatel a spisovatel prof. Harald Gaski.

  Konkrétní téma přednášek:

  " Sámi literature"

  "Borderless People and Trans-National Cultures: Sami and Indigenous Research"

 • (20/4) Sámové – historie a současnost,

  Přednáší historik Geir Grenersen z University v Tromsø.

  Přednáška bude v angličtině

  Setkání bude mít dva bloky:

  1. blok (13.20-14.10) Politika Norvegizace (1850-1950)
  2. blok (14.20-15.40) Sámské revitalizace

  ČETBA 1. BLOK:
  1. Henry Minde (2003), Assimilation of the Sami – Implementation and Consequences. Acta Borealia, 20:2, 121 – 146.
  2. Geir Grenersen (2014), Interpretations of Patterns and Actors in the Lapp Fund Documents. Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy: Vol. 1, Article 3. (Available at: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol1/iss1/3).
  ČETBA 2. BLOK:
  Revitalisering: 1. Geir Grenersen (2012), What is a Sámi Document Institution. Journal of Documentation, Vol. 68, No. 1. pp. 127-133.
  2. Geir Grenersen (2012)The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy 1880-1905.  Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy: Vol. 2, Article 11.  (Available at: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/11).

 • (4/5) Studentské prezentace a atestace

  Hodina věnovaná studentským prezentacím (téma dle dohody).

  Po referátech bude udělena atestace. Kdo potřebuje, donese si index.nt

  13,20-14,00 Lukáš Košner (Uni v Tromso)  Skoltší Sámové - prezentace dipl. práce