Osnova témat

  • Seminární práce

    Milé kolegyně a milí kolegové, toto je místo, kam vložíte seminární práci. Tématem seminární práce je Role staniční sestry na standardním oddělení. Při zpracování vycházejte ze svého pozorování a zkušeností, které jste získali v době závěrečné praxe - OPS V, samozřejmě můžete využít i zkušenosti z jiných praxí nebo vlastní práce. Rozsah seminární práce je 1000 slov. Termín odevzdání - do 15.1.2022 do 23,59 hod. Vaše práce si přečtu a autory nejlepších 3 požádám, aby je prezentovali na závěrečném setkání 21.1.2022. Díky za spolupráci, Jana Nováková