Postup pro odevzdání: Práci odevzdáte otevřením odkazu Odevzdat práci (vpravo). Otevře se Vám nové okno. Vyplníte název práce a přetáhnete zavřený soubor s Vaší seminární prací na vyznačené místo a pak označíte tlačítko Přidat odevzdání. Následně se práce nahraje do systému. 

Vaše práce bude hodnocena na bodové škále od 1 do 4 tak, jako klasické hodnocení.

Hodnocení bude zveřejněno na této stránce. 

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window