Weekly outline

 • General

 • 1. Teorie překladu - vymezení předmětu a metodologie zkoumání. Z historie translatologie jako vědné discilpíny. Základní pojmy

 • 2. Obecné zásady uměleckého překladu. Tři fáze překladatelovy práce

 • 3. Překladatelská tradice a jazyková tvořivost

 • 4. Otázka národní a dobové specifičnosti (naturalizace a exotizace). Překlad tzv. bezekvivalentní slovní zásoby

 • 5. Problematika přeložitelnosti a nepřeložitelnosti

 • 6. Překlad metafor. O exkluzivním postavení knižního názvu a jeho překladu

 • 7. Reprodukce nestandardních (nářečních, hovorových, slangových aj.) jazykových prvků v překladu

 • 8. Překlad frazeologismů, přísloví a okřídlených výrazů

 • 9. Jak překládat starší literární texty. K překládání pohádek

 • 10. Specifičnost překladu divadelních textů

 • Podklady k prezentacím

  • Téma Jméno studentky/studenta
   1. Jaké druhy překladu známe?
   2. Interference v překladu
   3. Překládání frazeologie 
   4. Termín jako překladatelský problém
   5. Překlad pohádek
   6. Překlad poesie 
   7. Oslovení jako překladatelský problém
   8. Překládání a vlastní jména
   9. Slovosled a překládání
   10. Jak překládat cizojazyčné pasáže v uměleckém textu