Themen für jede Woche

 • Allgemeines

 • 1. přednáška

 • Zadání úkolu pro splnění zápočtu a jeho odevzdání

  Zadání povinného úkolu (pro všechny) pro získání zápočtu:

  1) Prostudujte si RVP ZV – průřezové téma – Environmentální výchova http://www.msmt.cz/file/43792/, UPOV - RVP SOŠ

  2) Vyberte si jeden z tematických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova

  3) Prostudujte si Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka oblasti postojů a hodnot (RVP ZV, SOŠ)

  4) Obor Vychovatelství - Připravte aktivitu z vámi zvoleného tematického okruhu pro školní družinu tak, abyste naplnili zejména cíl (cíle) z oblasti postojů a hodnot. Pokud máte příležitost, aktivitu ověřte v praxi.

     Obor UPOV - Připravte aktivitu z vámi zvoleného tematického okruhu pro SŠ tak, abyste akcentovali studovaný obor a profesní zaměření. Pokud máte příležitost, aktivitu ověřte v praxi.

  5) Odevzdání úkolu do 30. dubna 2024.

  Co by měla vaše příprava obsahovat z didaktického hlediska:

  - zvolené téma z průřezového tématu

  - vybraná věková skupina a její charakteristika

  - definované cíle, kterých chcete dosáhnout - cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické (zaměřte se zejména na cíle afektivní)

  - časové vymezení vaší aktivity

  - pomůcky, zvolené metody, organizační forma

  - metodický postup, bezpečnost, hodnocení

  - evaluace zvolené aktivity pokud proběhla/ pokud neproběhla - definování případných rizik při realizaci

 • Ekologické zemědělství

 • Ochrana přírody

 • Odkazy a zajímavé zdroje

 • Materiály od Aleny Kohoutové - ADRA

 • 30. März - 5. April

 • 6. April - 12. April

 • 13. April - 19. April