Weekly outline

 • Kdo se směje naposled? Filosofický původ komična

  Anotace

  Kurz bude věnován filosofické reflexi humoru jako vážné záležitosti, v níž se zabýváme kontrastními rysy naší zkušenosti, tedy její původně tragickou stránkou (zhruba v duchu Haškova: „I ta zlodějna musí bejt – kdyby to všichni lidi mysleli s druhejma lidma dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem“), a smířujeme se s ní. V tomto vážném smyslu nám jde i o humornou reflexi filosofie, k níž se lze – za určitých okolností – dostat snáze prostřednictvím jazykových hříček a vtipů nežli nestravitelných traktátů a pozitivních hesel. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, protože ví, že by se taky nemusel smát vůbec.

  Požadavky

  K udělení zápočtu je třeba splnit následující body A-C. Odpovědi na otázky k textům je třeba zadávat elektronicky prostřednictvím moodlu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11428). Je třeba tak činit v daných termínech. Výjimky z odevzdání nebudou připouštěny s ohledem na rovný přístup ke všem účastníkům kurzu.

  A) Přečíst důkladně krátké texty:

  1. Oscar Wilde: Úpadek lhaní. Pozorování (ca 17 s.)

  2. Heinrich von Kleist: O pozvolném zrození myšlenek z řeči (ca 4 s.)

  3. Heinrich von Kleist: O loutkovém divadle (ca 5 s.)

  B) Stručně (do 200 slov) zodpovědět prostřednictvím moodlu na otázky k nim. Zadávány průběžně.

  C) Pohovor nad A a B.

  Literatura

  Oscar Wilde, „Úpadek lhaní. Pozorování,“ in: týž, Intence, přel. L. Rovenský, Votobia, Olomouc 1994.

  Heinrich von Kleist: „O pozvolném zrození myšlenek z řeči“, můj pracovní překlad.

  Heinrich von Kleist, „O loutkovém divadle“, můj pracovní překlad, existuje i starší překlad, viz týž, Tanečník a loutka, přel. E. A. Saudek, J. Reimoser, Praha 1930.

  Sekundární

  Vojtěch Kolman, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce. Filosofický původ jazykové komiky, Argo, Praha 2020.

  Organizační pokyny

  Kurz nemá žádné vstupní požadavky, zájem o téma je však výhodou. Kurz se koná online na adrese https://cesnet.zoom.us/j/93592798605. Je dobré se přihlašovat ca 10 minut před začátkem kvůli plynulosti výuky.

 • This week