Topic outline

 • General

 • Topic 1

  • Vážené kolegyně a kolegové, sem můžete vkládat semestrální práci sestra pamětnice. Semestrální práce má dvě části, a to textovou v rozsahu 1000 slov minimálně, a část obrazovou (fotografie, pracovní smlouvy, vysvědčení, apod.). Vaše práce vložená do tohoto prostoru je neveřejná, a stejně tak bude neveřejné i moje hodnocení. 

 • Topic 2

  • Vážené kolegyně a kolegové, vložte svoji semestrální práci i sem. Uvidí ji Vaši kolegové a budou si ji moci přečíst. Stejně tak si budete moci přečíst Vy práce Vašich kolegů a inspirovat se jimi. Až budou vloženy všechny práce, zahájíme jejich anonymní hodnocení. nejlepší 3 práce obdrží odměnu v podobě knihy z mé knihovny. 

 • Topic 3

  • Milé kolegyně a milí kolegové, prosím, přečtěte si všechny práce ve Fóru a vyberte 3, které Vás nejvíce oslovily. Tři nejinspirativnější práce odměním knihou ze své knihovny. Prodloužila jsem možnost hlasování do 30.4.2021. K vyhlášení výsledků je potřeba, aby hlasovalo nejméně 50 % studentek a studentů. Díky za spolupráci. Marie Zvoníčková

 • Topic 4

  • Sem můžete vložit kartotéku prostudované literatury, pokud ji máte v elektronické podobě. Vkládejte jako jeden soubor. Pokud ji nemáte v elektronické podobě, nevadí, doneste ji v papírové podobě ke kontrole na ústav ošetřovatelství.