Weekly outline

 • General

  Cílem kurzu je dále prohloubit praktickou znalost ruského jazyka, upevnit a dále rozšířit znalost gramatických kategorií. Do programu kurzu bude zahrnuto seznámení s kulturologickou složkou areálového studia, budou využívány texty zvýšené složitosti s širokým zájmovým záběrem, budou zvyšovány nároky na kvantitu a kvalitu slovní zásoby. Větší část gramatického materiálu bude věnována obtížnějším syntaktickým jevům. Pozornost bude upřena především pak na problematiku z oblasti lexikologie. Zároveň bude respektována komunikativní zásada celkového přístupu k vyučování; předpokládají se konverzační a dialogická cvičení, krátké referování studentů na zadaná témata a psaní textů.

  V případě nutnosti distančního zkoušení, bude atestace probíhat přes platformu Moodle.

  Podmínkou atestace je úspěšně napsaný test.

 • Семинар 1

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория -  Глаголы непродуктивных классов I, II

  Грамматика - упражнения 

  Повтор: упр. 2, 3 стр. 104; упр. 2, 6 стр. 105; упр. 4 стр. 106

  Разговорная практика - Политика

  ___________________________

  Домашнее задание:  

  Устно: упр. 7 стр. 106 (глаголы из списка перевести на чешский); упр. 6 и 7 стр. 108.

  Письменно: упр. 8 стр. 108, упр. 9 стр. 109, упр. 14 стр. 110.

  Разговорная практика - Читать статьи по ссылкам (обратите внимание на чтение числительных)

  1. "Россияне сократили расходы на повседневные товары"
  2. "Более 4,5 млн россиян столкнулись с сокращением зарплаты из-за коронавируса"
 • Семинар 2

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - Глаголы 1 непродуктивного класса

  Грамматика - упражнения

   упр. 10-13 стр. 109, упр. 14 стр. 110 

  Разговорная практика - Экономика

  ___________________________

  Домашнее задание на 27 октября:

  Написать 2 коротких рассказа (всего на 1 страницу А4 – то есть один рассказ на ½ страницы и второй рассказ на ½ страницы) на любую тему (см. документ в приложении).

 • Семинар 3

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - глаголы 2 непродуктивного класса

  Грамматика - упражнения 3, 5, 6, 7 стр. 110-111

  Разговорная практика - Zemědělství

  ___________________________

  Домашнее задание на 3 ноября: упр. 4, 8, 9 стр. 110-111 (письменно)

  Посмотреть видео (по ссылке). Написать рассказ о 3 русских глаголах, которые у вас вызывают затруднения.

 • Семинар 4

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория и практика - Непродуктивные классы глагола

  Разговорная практика - Ekologie

  ___________________________

  Домашнее задание: 

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  1. Домашнее задание на 10 ноября: упражнения 5, 6, 10 стр. 112-113
  2. Выберите один вопрос из данного списка и ответьте на него письменно (объём — 1 стр.):
  • Какой из советов, который вам когда-либо давали, оказался самым ценным? Почему?
  • Расскажите о самом невероятном событии в вашей жизни.
  • Кто для вас был самым значимым человеком, наставником, примером для подражания? Почему
 • Семинар 5

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория и практика - Глаголы непродуктивного класса

  ___________________________

  Домашнее задание: упр. 5, 9, 12, 14 стр. 114-115 (письменно), упр. 10, 11, 13 (устно)

 • Семинар 6

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 7

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 8

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 9

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 10

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 11

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Семинар 12

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - 

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - 

  ___________________________

  Домашнее задание: упр.

 • Зачетный тест

  Зачетный тест

 • Список литературы

  BRANDNER, A. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Plzeň 2006.

  Brčáková D., Mistrová V., Stiessová J.: 15 urokov po russkoj morfologii. Praha, Karolinum, 2003

  Česko-ruský slovník. Moskva 1976.

  HAVRÁNEK, B. a kol.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. Praha 1961.

  HORVÁTOVÁ, M., ANFILOV, M.: Ruská konverzace. Praha 1997. 

  HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A.: Ruský jazyk v kostce. Praha 2004.

  LEŠKA, O., VESELÝ, J.: Přehled ruského tvarosloví. Praha 1987.

  MRÁZKOVÁ, G., MORAVEC, J.: Ruská konverzace. Praha 1989.

  STĚPANOVÁ, L., VYCHODILOVÁ, Z.: Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc 2001.

  Česko-ruský slovník. I.-II. Praha 1976.

  MOKIJENKO, V., WURM, A.: Česko-ruský frazeologický slovník. Olomouc 2002.

  Rusko-český slovník. Praha 1978.

  Sovremennyj russko-češskij slovar?. Moskva 2004.

  STĚPANOVA, L.: Rusko-český frazeologický slovník. Olomouc 2007.

  Velký česko-ruský slovník. Praha 2005.