Topic outline

 • 1. Konfliktní linie v Evropě: náboženské, etnické a sociální (13.10.)

  Seminář zabývající se proměnou konfliktních linií (cleavages) v západní Evropě

  Povinná četba:

  1) Kriesi, H., Restructuration of Partisan Politics and the Emergence of a New          Cleavage Based on Values, West European Politics, 33:3, 2010, pp. 673-685.

  2) Minkenberg, M., Religion and Euroscepticism: Cleavages, Religious Parties and Churches in EU Member States, West European Politics, 32:6, 2009, pp. 1190-1211. - A. Šedinová

 • 2. Evropská levice po konci welfare state (27.10.)

  Seminář zabývající se současnou situací levicových stran v západní Evropě a jejich reakcemi na konec welfare state a na ekonomickou krizi

  Povinná četba:

  1) Císař, O., The Left in the beginning of the 21st century, in Kopeček, L., Trajectories of the Left. Social Democratic and Ex-Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future, Brno: CDK, 2005, pp. 11-28. - O. Holotová

  2) March, L., Radical Left Success before and after Great Recession, in March, L. and D. Keith, Europe´s Radical Right: From Marginality to Mainstream?, London: Rowman, 2016, pp. 27-50.

 • 3. Jsou politické strany překonané? Hrozba populismu v západní Evropě (10.11.)

  Seminář se zaměří na současnou podobu populismu v západní Evropě, jeho formách a nejvýznamnějších aktérech a bude se zabývat otázkou, zdali populisté představují nebezpečí současným liberálně-demokratickým režimům.

  Povinná četba: 1) Mudde, Cas. 2004. „The Populist Zeitgeist“. Government and Opposition 39, 4: 542–563. - D. Kováč

                            2) Panizza, Francisco. 2005. „Introduction“. In Populism and the Mirror of  Democracy. London: Verso, 2005, pp. 1–31. - A. Urbanová

                            3) Kriesi, Hanspeter. 2014. "The Populist Challenge". West European Politics 37, 2, 361-378. - E. Černá

 • 4. Fenomén migrace proměňující společnost v zemích západní Evropy (24.11.)

  Seminář se zaměřím na hlavní dopady současné migrace do Evropy na společnost v západoevropských zemích, s důrazem na samotný migrační diskurz a bezpečnostní otázky.

  Povinná četba: 1)Demmelhuber, Thomas (2011) The European Union and illegal migration in the southern Mediterranean, The International Journal of Human Rights 15 (6): 813-826 - M. Modrý

                          2) Bouchard, Norma (2010) Reading the Discourse of Multicultural Italy, Italian Culture 28 (2):104-120

 • 5. Brexit a vystoupení z EU (8.12.)

  Seminář se zaměří na příčiny Brexitu a zároveň se bude věnovat právnímu hledisku vystoupení z EU a jak tento proces ovlivní vystoupení Spojeného království.

  Zoom link pro hybridní výuku: https://cesnet.zoom.us/j/91750330598

  Povinná četba: 1) Hobolt, Sara (2016) The Brexit vote: a divided nation, a divided continent, Journal of European Public Policy 23 (9): 1259-1277 - J. Červený

  2) Closa, Carlos (2017) Changing EU internal borders through democratic means, Journal of European Integration 39 (5): 515-528

 • 6. Katalánská otázka (15.12.)

  Seminář se zaměří na kořeny Katalánských snah o nezávislost na současnou situaci v regionu

  Povinná četba: 1) Guibernau, Montserrat. 2013. “Secessionism in Catalonia: After Democracy”. Ethnopolitics 12 (4), 368-393. - P. Trejbal

                          2) Crameri, Kathryn. 2015. “Anti-Catalanism, Moral Panics and the Catalan Language”. Journal of Iberian and Latin American Research 21 (2), 184-198. - O. Sharkova