Topic outline

 • General

 • 1. Konfliktní linie v Evropě: náboženské, etnické a sociální (10.10.)

  Seminář zabývající se proměnou konfliktních linií (cleavages) v západní Evropě

  Povinná četba:

  1) Kriesi, H., Restructuration of Partisan Politics and the Emergence of a New          Cleavage Based on Values, West European Politics, 33:3, 2010, pp. 673-685.

  2) Minkenberg, M., Religion and Euroscepticism: Cleavages, Religious Parties and Churches in EU Member States, West European Politics, 32:6, 2009, pp. 1190-1211.

 • 2. Evropská levice po konci welfare state (1.11.)

  Seminář zabývající se současnou situací levicových stran v západní Evropě a jejich reakcemi na konec welfare state a na ekonomickou krizi

  Povinná četba:

  1) Císař, O., The Left in the beginning of the 21st century, in Kopeček, L., Trajectories of the Left. Social Democratic and Ex-Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future, Brno: CDK, 2005, pp. 11-28.

  2) March, L., Radical Left Success before and after Great Recession, in March, L. and D. Keith, Europe´s Radical Right: From Marginality to Mainstream?, London: Rowman, 2016, pp. 27-50.

 • 3. Jsou politické strany překonané? Hrozba populismu v západní Evropě (8.11.)

  Seminář se zaměří na současnou podobu populismu v západní Evropě, jeho formách a nejvýznamnějších aktérech a bude se zabývat otázkou, zdali populisté představují nebezpečí současným liberálně-demokratickým režimům.

  Povinná četba: 1) Mudde, Cas. 2004. „The Populist Zeitgeist“. Government and Opposition 39, 4: 542–563.

                            2) Panizza, Francisco. 2005. „Introduction“. In Populism and the Mirror of  Democracy. London: Verso, 2005, pp. 1–31.

                            3) Kriesi, Hanspeter. 2014. "The Populist Challenge". West European Politics 37, 2, 361-378.

 • 4. Fenomén migrace proměňující společnost v zemích západní Evropy (22.11.)

  Seminář se zaměřím na hlavní dopady současné migrace do Evropy na společnost v západoevropských zemích, s důrazem na samotný migrační diskurz a bezpečnostní otázky.

  Povinná četba: 1) Mathias Czaika, Marta Bivand Erdal & Cathrine Talleraas (2023) Exploring Europe’s external migration policy mix: on the interactions of visa, readmission, and resettlement policies, Journal of Ethnic and Migration Studies, 49:12, 3140-3161

                          2) Erik Snel, Özge Bilgili & Richard Staring (2021) Migration trajectories and transnational support within and beyond Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, 47:14.

 • 5. Brexit a vystoupení z EU (6.12.)

  Seminář se zaměří na příčiny Brexitu a zároveň se bude věnovat právnímu hledisku vystoupení z EU a jak tento proces ovlivní vystoupení Spojeného království.

  Povinná četba: 1) Hobolt, Sara (2016) The Brexit vote: a divided nation, a divided continent, Journal of European Public Policy 23 (9): 1259-1277

  2) Closa, Carlos (2017) Changing EU internal borders through democratic means, Journal of European Integration 39 (5): 515-528

 • 6. Nástup radikální pravice v západní Evropě (20.12.)

  Seminář se zaměří na vzestup radikální pravice v západní Evropě a jeho příčiny

  Povinná četba: 1) Duncan McDonnell & Annika Werner (2019) Differently Eurosceptic: radical right populist parties and their supporters, Journal of European Public Policy, 26:12, 1761-1778.

                          2) Jakob Schwörer & Belén Fernández-García (2021) Demonisation of political discourses? How mainstream parties talk about the populist radical right, West European Politics, 44:7, 1401-1424.