Weekly outline

 • General

 • 1. téma: rytmus

  • Vytiskněte si před výukou soubor rytmus_zacatky.

   Se čtením rytmu pomáhají rytmické slabiky, existuje více metod, přidržíme se maďarského hudebního pedagoga a skladatele Zoltána Kodály. Kontrolou při zápisu a čtení not jsou (matematické) poměry mezi hodnotami not a délkami tónů: rytmicke_hodnoty_stromecek.

  • Dovednost čtení rytmu aplikujeme na písních, které budete hrát na klavír a na flétnu. Vytiskněte si před výukou.

  • Vkládejte podepsanou oscanovanou druhou stranu dokumentu s vlastnoručně zapsaným rytmem do 4/4 taktu. TO, CO JSTE NAPSALI, ČTĚTE NAHLAS A TLESKEJTE/ŤUKEJTE...

  • Modelování rytmu, čtení rytmu z not (soubor rytmus_zacatky)

   Čtení rytmu konkrétních osvojovaných písní (Zima byla, Z jedné strany chvojka, Zajíček běží po silnici, Cibulenka)

 • 2. téma: metrum, takt, taktování

  • Vytiskněte si před výukou soubor rytmus_pokarcovani.

   Fixujeme si psaní pomlk. Pokračujeme v seznamování s rytmickými slabikami (šestnáctinové noty, tečkovaný rytmus, synkopa, osminová triola).

   Rozlišujeme sudé a liché metrum, zvládáme čtení, zápis a taktování v 4/4, 2/4 a 3/4 taktu.

  • Vytiskněte nebo "čitelně stáhněte" před výukou.

   Schopnost reprodukovat rytmus z not procvičíme na skladbách A. Sarauera, které budete hrát v předmětu Hra na klavír I.

  • Písemně vypracujte a podepsané oscanované vložte. VŠE SI HLASITĚ ČTĚTE, TLESKEJTE/ŤUKEJTE - to je nejlepší způsob sebekontroly.

  • Vracejte se průběžně a podle potřeby k sérii videí, která na repertoáru písní hraných současně v Hra na klavír I a II seznamuje se základy taktování a dirigování.

 • 3. téma: notopis v C dur

  • Nastudujte pojmenování not v houslovém a basovém klíči z doporučených materiálů.

   Veřejně dostupné video Lucie Dittrichové:

   A/Nebo přiložený e-book Evy Suchánkové.

  • Písemně vypracujte a podepsané oscanované vkládejte. Kontrolujte "vybrnkáním" na klavír.

 • 4. téma: stupnice, tóniny, předznamenání

 • 5. téma: intervaly

 • 6. téma: kvintakord a jeho obraty

 • 7. téma: harmonie, kadence

  • Notová osnova je dobrá na zaznamenání melodie, ale na zaznamenání vztahů mezi tóny máme něco lepšího... tónovou mřížku podle Hugo Riemanna.

   Vytiskněte si.

 • 8. téma: rytmus procvičování - průběžně během semestru

 • 9. téma: Souhrnná cvičení - příprava na test

 • 10. téma: Mollové stupnice

 • Zvukové ukázky jevů probíraných v nauce

  • V této složce jsou uloženy nahrávky jevů, které probíráme v hudební nauce. Je nezbytné, abyste je poznali nejenom napsané v notách, ale především identifikovali SLUCHEM a dokázali ZAHRÁT!

 • Pro SPECIALIZACI HV: Hra na flétnu

  • Držíme flétnu poprvé v ruce!

  • Noty pro orientaci v D dur

  • Tónina C dur, která je pro začátky klavírní hry výhodná, není kvůli některým hmatům podobně výhodná pro začátky hry na flétnu (tón c1 a f1 jsou poměrně obtížné a citlivé). Proto je zde řada písní v tónině D dur - obsahuje tón fis 1, který se hraje snadno: na flétně jsou všechny prsty levé ruky a prostředníček a prsteníček pravé ruky.

   Hrajte pomalu cvičení a dvě jednoduché písničky ze souboru Fletna_tonFis_Ddur. (Pro tón fis1 vycházejte z tónu d1 a zvedněte pravý ukazováček: to je fis1.)

   Vytiskněte si noty Písně z příručky..., vyhledejte a označte si v nich všechny písně v D dur (podle předznamenání - fis, cis). Osvojujte si tyto písně. Hlídejte zejména, že nezvedáte prsty daleko od flétny. Doporučuji následující pořadí:

   1) To je zlaté posvícení, 2) Kdes, holubičko, lítala, 3) Zima byla, 4) Z jedné strany chvojka, 5) Kočka leze dírou, 6) Maličká su, 7) Šel myslivec do háječka, 8) Běží liška

   9) Slepičko má, 10) Listopad, 11) Cibulenka, 12) Ovčáci

   Před písní Pekla vdolky si osvojte hraní tónu cis1.

  • Tón cis, a dále noty pro hmaty v C dur