Aperçu des semaines

 • Jednosemestrální kurz překladu literárních děl různých žánrů a forem z ruského jazyka do češtiny. Cílem kurzu je naučit studenty základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Studenti jsou rovněž obeznámeni se základy redakční práce. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit vlastní překladatelská řešení.

  Překlad vložte na MOODLE nejpozději večer před dnem konání semináře.

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% aktivní účast na seminářích a odevzdání finálních verzí zadaných překladů.

  PŘEKLADATELSKÉ DESATERO

  1) Přečtěte si text opakovaně do konce, zamyslete se a pochopte ho jako celek i v detailech.

  2) Připomeňte si obecně rozdíly mezi češtinou a ruštinou, uvědomte si, které budou pro daný text relevantní.

  3) Uvědomte si, proč je daný text dobrý, jaké zvláštnosti vykazuje autorský styl.

  4) Učiňte rozhodnutí stran tónu, lexika, expresivity atd.

  5) Identifikujte obtížná místa, nejprve je pochopte ve výchozím jazyce, pak najděte ekvivalent – jděte po významu, ne slovech.

  6) Zamyslete se nad veškerými slovními hříčkami a snažte se je řešit pokud ne jednotným, pak podobným způsobem, event. přistupte ke kompenzacím.

  7) Ověřujte si vše, čím si nejste absolutně jisti (slovní ekvivalenty, reálie).

  8) Mějte stále na paměti, že úkolem je převést co nejlépe originál – hledejte kompromis, držte se při zemi co do vlastních uměleckých ambicí, ovšem nikoli na úkor přirozené češtiny.

  9) Buďte přiměřeně „reader-friendly“ – v rámci možností přibližte vybrané reálie prostřednictvím vnitřních vysvětlivek, aniž byste však narušili tok příběhu.

  10) Přečtěte si nahlas pouze český text, buďte redaktorem sámi sobě, event. požádejte bližního svého.

 • 14. října

 • 21. října

 • 28. října: STÁTNÍ SVÁTEK

 • 4. listopadu

 • 11. listopadu

  • Přeložte ještě následující část z Bunina:

   И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно.  В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружьё, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрёпанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной...

 • 18. listopadu

 • 25. listopadu

  • Přeložte buď dětské verše Natalii Volkovové z knížky "У меня есть тайный остров", nebo bajku Ivana Andrejeviče Krylova. Pokud se vám nepodaří zachovat rýmy, nevadí. Postačí, když zachováte temporytmus a význam.

  • Naskenovaná verze celé sbírky Natalii Volkovové.

 • 2. prosince

 • 9. prosince

  • Přeložte buď jednu delší, nebo dvě kratší z vybraných "literárních anekdot", připisovaných podle tradice Daniilu Charmsovi (1905-1942). Snažte se přitom, aby váš překlad zachoval absurdní humor předlohy. Tentokrát není od věci, budete-li mít ve svém překladu uvedeno více variant některých slov a obratů, případně i celých vět.

  • Kdy a jak "literární anekdoty", které vešly ve známost pod názvem ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, vznikaly а jak se šířily mezi sovětskými čtenáři?

 • 16. prosince

  • Přeložte žlutě vyznačenou část z divadelní hry současné ruské autorky Jeleny Isajevové.

  • Podívejte se na krátké video o inscenaci hry Я БОЮСЬ ЛЮБВИ v moskevském divadle ТЕАТР.DOC v roce 2010. Ve videu je vysvětleno nejen celkové téma hry, ale také technika ВЕРБАТИМ, kterou byla hra napsána a jež je v současné ruské literatuře poměrně rozšířená.

 • 6. ledna

  • Přeložte POUZE PODTRŽENÁ JMÉNA A VLASTNÍ NÁZVY v Čechovově povídce СТРАШНАЯ НОЧЬ (variantní řešení vítána!). Povídku si ovšem přečtěte celou.