Topic outline

 • General

 • Cvičení M. Vomlelové

  Not available unless any of:
  • You belong to vom10
  • You belong to vom14
  • You belong to 22vomPa
  • You belong to 22vomSt ...
  • You belong to vom23
 • Cvičení Jan Hric PO+ST

  Požadavky na zápočet:

  Dosáhnout 120 bodů z celkem 220 b. (Požadavky jsou synchronizované přes cvičení v rámci přednášky.) Budou 2 zápočtové písemky za 100 b, na výrokovou logiku a predikátovou logiku. Dalších 20 bodů bude za Domácí Úkoly. Jeden z nich bude použít SAT solver.

  DU: Na cvičení a v Moodlu zadám příklad. Standardní odevzdání do Moodlu do příštího cvičení, do dalšího cvičení pak opravím a ohodnotím a v Moodlu máte zpětnou vazbu. Můžete odevzdávat dokumenty (.pdf), s .txt a .doc jsou trochu problémy, nebo přefocené obrázky (.jpg).

  O úkolech se můžete diskutovat a poradit se se spolužáky, ale odevzdané řešení má být Vaše práce. Můžete se taky "poradit" s ChatGPT (doporučení: nedělejte to), ale za správnost ručíte vy.

  Materiály:

  Příklady na první cca. 2 cvičení + SAT solver:

  https://ktiml.mff.cuni.cz/%7Ehric/vyuka/prikl_vpl.htm

  Přednáška: ZS 2022/23: u Jakuba Bulína, učební text

  http://ktiml.mff.cuni.cz/~bulin ... (nebo jinde podle instrukcí přednášejícího)

  Přednáška: ZS 2021/22:

  Stránka přednášky VPL u Petra Gregora: http://ktiml.mff.cuni.cz/~gregor/logika/index.html

  Stránka cvičení (které budeme používat): http://ktiml.mff.cuni.cz/~gregor/logika2019/cviceni.html

  ZOOM (až pro distanční výuku, bude v případě potřeby)

  https://cuni-cz.zoom.us/...    CT 9:00 VPL, heslo: ...   PA 12:20 VPL, heslo: ...

  Not available unless any of:
  • You belong to 23/24hricPO
  • You belong to 23/24hricST
 • Archiv JH: výuka 2022

  • 2022/23 1. cvičení před přednáškou

   - Formulí 2. řádu \(\phi(G)\) charakterizovat "graf G je bipartitní".

   - Pro daný graf G napsat formuli ve výrokové logice, která vyjadřuje "graf G lze obarvit 3 barvami".

   Návod: zavést pro každý vrchol 3 výrokové proměnné a (konjunkcí) formulí F charakterizovat požadové grafy, tj. formule F je splnitelná (tj. má pravdivé ohodnocení v), právě když je G 3-obarvitelný. (I ve skriptech.) Správné obarvení O grafu G určí pravdivé ohodnocení v formule F a zároveň se z ohodnocení v dá vyčíst/zrekonstruovat O. ( O: V(G) -> {0,1,2} )

   Pozn.: 3 barvy můžete reprezentovat 2 bity/proměnnými, ale vede to na složitější formule. Obvykle se používá unární reprezentace stavů/čísel a nikoli binární reprezentace (při převodu do SATu).

  • Máme formuli: \( (p \leftrightarrow q) \to (p \wedge \neg r ) \)

   a) najděte všechny její modely (nad {p,q,r})

   b) převeďte (včetně stručného postupu) do CNF - konjunktivní normální formy

   --

   CNF lze zjednodušit  na \( (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r ) \), protože  \( (p \vee q) \to (p \vee q \vee \neg r ) \). (Subsumpce)

   Formule se obvykle převádějí do CNF ekvivalentními úpravami (včetně zjednodušování), ne pomocí (ne)modelů z tabulky.

  • Moje př. 2/3.

   Ukažte, že \(\{\uparrow\}\) , tj. pouze spojka nand, tvoří univerzální množinu spojek. Víme, že \( p\uparrow q \sim \neg(p \wedge q )\).

  • cvičení 7 Petra Gregora, příklad 4:

   Zdůvodněte (sémanticky) následují vztahy. Pro každou strukturu A, formuli φ, sentenci ψ,
   (a) A |= (ψ (x)φ) ⇔ A |= (x)(ψ φ)
   (b) A |= (ψ (x)φ) ⇔ A |= (x)(ψ φ)
   (c) A |= ((x)φ ψ) ⇔ A |= (x)(φ ψ)
   (d) A |= ((x)φ ψ) ⇔ A |= (x)(φ ψ)

  • Vysledky, konkretne ziskane body za jednotlive podulohy, ve tvaru (pro čtvrtek) "1a 1b 1c ; 2a 2b 2c" a (pro pátek) "1a 1b 1c 1d ; 2a 2b 2c". Celkem max. 12 bodu, požadováno 8 bodů.

   Pro připomenutí, čtvrtek:

   1a Dokažte tablem (3b), 1b počet neekvivalentních nezávislých výroků (2b), 1c příklad nezávislého výroku (1b)

   2a Modely T a axiomatizace v CNF (2b), 2b dokažte rezolucí (3b), 2c vlastnosti rozšíření (1b)

   - Pátek

   1a Dokažte tablem (2b), 1b počet neekvivalentních nezávislých výroků (2b), 1c příklad nezávislého výroku (1b), 1d vztahy pro množiny modelů (1b)

   2a Modely T a axiomatizace v CNF (2b), 2b dokažte rezolucí (3b), 2c vlastnosti rozšíření (1b)

   ---- časté chyby:

   - nemate Moodle :-o

   - špatný přepis formule, následně dokazujete něco jiného (u 1/3 odpovědí)

   - neúplná odpověď pro otázku s více částmi nebo odpověď ne v požadovaném tvaru

  • Písemka 2 z predikátové logiky bude Čt 22.12. a Pá 6.1.2023

   -- Body pro jednotlivé příklady doplněny.

   Čt: 1. (3b) Dk. tablem ; 2. (2b) Strukt. pro neplatnost formule ; 3. (3b) Převod: prenexní tvar, Skolemizace, množ. tvar ; 4. (2b) Rezoluce ; 5. (2b) Definovatelnost v grafu

   Pá: 1. (3b) Dk. Tablem s teorií ; 2. (1+1b) Definice rovnosti + funkčního symbolu ; 3. (2+3b) Převod + rezoluce ; 4. (2b) Strukt. pro neplatnost formule

   ---- časté chyby:

   Tablo: začít uzávěrem formule (a pracovat s uzavřenými formulemi), tablo pro kvantifikátor odstraní tento kvantifikátor, nelze použít tablo pro spojku pod kvantifikátorem, změna a úprava formule na ekvivalentní, špatné zavádění konstant, špatné pořadí zavádění konstant (nejdřív svědek, pak všichni), substituce za konstantu ...

   Pa 2a. Místo rovnosti: f (resp. P) je symetrická, jen speciální případy 

   Rezoluce: Začít negací uzávěru, ne uzávěrem negace ; špatné unifikace a substituce včetně dosazování za konstanty a termy

  • Opraveno, body zveřejněny, i podrobné body. (Ať víte, co se máte doučit)

   Max. bodů 12: 1, 1, 3, 1, 1 / 3, 1, 1

   Příklady (pro připomenutí): 1a) Formalizovat 'sněžení', b) příprava rezoluce, na klauzule, c) rezoluce, d) modely, e) počet nezávislých výroků ; 2a) tablo, b) extenze na JKE, c) nekonzervativní extenze

    

  • Max. bodů 12 : 2, 3, 1 ; 2, 4

   Opraveno, body celkové i podrobné

   Příklady: 1a) příprava na rezoluci, b) rezoluce, c) Herbrandovo univerzum ; 2a) Formalizace (počítačových) "virusů", b) tablo

   ----- časté chyby

   1a) Dokazovaná formule se upraví na negaci uzávěru. Z původně volných proměnných vzniknou obecné kvantifikované, díky negaci existenčně kvantifikované a následně díky Skolemizaci konstanty.

  • Zápočty jsou zapsané, za 14 bodů v součtu

   Pokud jste "těsně" pod limitem, tj. máte aspoň  12 bodů, vypracujte správně všechny náhradní příklady (VL a PL), příklady jsou z posledních písemek. 

   AD: Odevzdejte u minulých dvou položek ("nahradni písemka") nebo pošlete mailem.

 • Nahrávky cvičení 2020/21 Jan Hric, Zoom

  Not available unless any of:
  • You belong to 21hricPo
  • You belong to 21hricSt
  • You belong to 22HricCt
  • You belong to 22HricPa ...