Weekly outline

 • Pomůcky k vytištění - 1. semestr

 • Základy taktování

  • Série pěti videí seznamující se základy taktovací techniky na repertoáru souběžně studoveném v předmětu Hra na klavír.

   (Ověřuje se jako výstup v předmětu Hlasová výchova a intonace I a následně i u zkoušky v předmětu Základy HV II)

 • Videozáznam výuky kombinovaného studia 1. 9.

  • Pěvecký postoj, prohloubené brániční dýchání, zpěv s použitím rytmických slabik a not

   Vyvození solmizace jako způsobu vyjádření příslušného stupně v dané tónině

   Zavádíme opěrné písně pro identifikaci 1., 3. a 5. stupně v tónině (podle L. Daniela)

   Graficky znázorňujeme začátek, konec, nejvyšší a nejnižší tón v písni (rozsah)