Topic Name Description
URL Czech National Radio Stations
URL Internet Language Reference Book
Folder ADAPTOVANÁ PRÓZA/ texty
URL Čeština pro cizince online: Užitečné odkazy pro studenty českého jazyka https://www.mozaika.eu
URL Study Book: Česky krok za krokem 1

The Česky krok za krokem 1 textbook is designed for instruction on the A1 and A2 levels. It is suitable for students with more serious and longer-term interest in Czech, students from Slavic countries and as a supplement to instruction for university students.

URL ON LINE PRACTICE
File Vocabulary
URL STUDYBOOK online
URL WORKBOOK online
URL Česká elektronická knihovna
URL Czech Films
URL NEZkreslená věda

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti. 

URL on- line materiály Jitka Pourová
URL WIKI dictionary
URL Sylabus LS 23/24

 Be aware of 3 TESTS :

1. test/ úterý 19.3./ L5-9

2. test/ středa/ 3. 4./ L 7-12 

3. test/ čtvrtek 9. 5. / L 13-18

Lekce

kurzu

 

Kapitola učebnice

Téma

Gramatický cíl

Osvojení slovní zásoby

Jazykové prostředky

Week1

7. Dům a byt

 

Kde bydlíte? Kde chcete bydlet?

Jak vypadá váš byt nebo dům? I.

 

Slovesa prodat, koupit, pronajmout (si)

Inzeráty

Místnosti bytu nebo domu

Kde bydlíte? Bydlím...

Chtěl/a bych...

Koupím... Hledám...

Prodám... Pronajmu (si)...

Jak vypadá váš byt nebo dům?

7. Dům a byt

 

Jak vypadá váš byt nebo dům? II.

 

Slovesa s akuzativem

Zopakování akuzativu

Opakování názvů místností

Slovesa s akuzativem Nábytek

Barvy

Máme… Potřebujeme...

Tady je… Tam je…

Vpravo je… Vlevo je…

Uprostřed je… Vzadu je…

Vpředu je...

Líbí se vám…? Líbí se ti…?

Líbí se mi…

7. Dům a byt

 

Zařizujeme byt

 

Nominativ a akuzativ plurálu

Číslovky 1 a 2

Opakování názvů nábytku a barev

Máme...

Potřebujeme...

Koupíme...

7. Dům a byt

 

Hledáme ubytování I.

 

 

Odkdy dokdy?

Slovní zásoba spojená s rezervací ubytování

 

Hledám ubytování.

Máte volné pokoje?

Kolik stojí jednolůžkový pokoj?

Nemáte teď nějakou slevu?

Je v ceně snídaně?

Můžu mít v penzionu psa?

Prosím vás, je tam wifi?

Můžete mi ten pokoj rezervovat?

7. Dům a byt

 

Hledáme ubytování II.

Datum (řadové číslovky v genitivu)

Roční období

Měsíce v datu

Ubytovací formulář

Kolikátého je?

Máte volný pokoj od... do...?

 

Week2

8. Plánujeme víkend

 

Plánujeme víkend

Budoucí čas

Prepozice dona

Časové výrazy (zítra, pozítří, příští týden/měsíc/rok, v budoucnosti)

Co budeme dělat?

Budu doma, v práci...

Budu pracovat, uklízet, vařit...

Půjdu/Pojedu/Poletím …

8. Plánujeme víkend

 

Eva a pan profesor Higgins

Vyjádření směru

Slovesa jít, jet, letět...

+ prepozice do, na, k

Otázka kam?

Výrazy s prepozicemi do, na, k

Půjdu/Pojedu do …, na …,

k …

8. Plánujeme víkend

 

Jít, jet, letět na...

Procvičení budoucího času a vyjádření směru

„na-slova“

 

Půjdu na …

Pojedu na …

To je můj dům. Jdu domů.

Jsem doma.

8. Plánujeme víkend

 

Co bude Tom dělat, až vyhraje v loterii?

 

Procvičení budoucího času

Každodenní činnosti

Budu/Nebudu mít…

Budu/Nebudu…

Půjdu/Pojedu/Poletím… Myslím, že je dobře, že…

Podle mě je špatně, že…

8. Plánujeme víkend

 

Můj víkend

Procvičení budoucího času.

Procvičení konstrukce rád + verbum

Volnočasové činnosti

 

Rád/a… Raději… Nejraději…

O víkendu budu…, půjdu/pojedu/poletím do/na/k…

Week 3

9. Lidské tělo

 

Lidské tělo

Jak vypadáme

Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)

 

Názvy částí lidského těla

Eufemismy

Já jsem … (malý, vysoký…

 a mám … (brýle, dlouhé vlasy …)

starý – starší, tlustý – silný, silnější

9. Lidské tělo

 

U doktora I.

Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem  (Je mi … Bolí mě …)

Osobní zájmena v dativu a akuzativu

 

Výrazy a fráze spojené s návštěvou lékaře

Chtěl/s bych se objednat.

Je mi špatně.

Mám teplotu.

Bolí mě hlava a v krku.

Co potřebujete?

Musíte brát …

Musíte hodně pít.

Jednou/dvakrát/třikrát denně (za den)...

9. Lidské tělo

 

U doktora II.

Sloveso bolet v minulém čase

 

Výrazy mít + objekt spojené s nemocemi nebo zraněními

Mám rýmu, angínu, migrénu, chřipku, průjem, horečku, depresi, zlomenou ruku, zlomenou nohu, alergii na pyl, kašel, diabetes/cukrovku.

Co vás bolí? Bolí vás taky…?

Bolí vás tady?

9. Lidské tělo

 

U doktora III.

Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)

 

 

Další výrazy a fráze spojené s návštěvou lékaře

Názvy lékařských specialistů

Svlékněte se. Lehněte si.

Mám alergii na penicilin.

Zavolám sanitku.

Za týden přijdete na kontrolu.

zubní lékař – zubař, praktický lékař – praktik...

9. Lidské tělo

 

V lékárně

 

 

Prepozice pro, za, na

 

Nápisy v lékárně

Názvy přípravků

Recept

Potřebuju …

Musím mít recept?

Používají se … Bere se …

Week 4

10. Místo, kde bydlíme

 

Místo, kde bydlíme

Genitiv singuláru

 

Prepozice s genitivem

Bydlím u… Bydlím blízko …

Blízko/Uprostřed/Kolem/

Okolo/Vedle/ je…

Kousek od… je/mám…

10. Místo, kde bydlíme

 

Z práce do práce I.

Vyjádření směru, prepozice z/ze – do, z/ze – na, od – k/ke

Otázka odkud kam?

Prepozice z/ze, od, do, na, k/ke

Jel/a jsem z/od… do/na/k…

 

10. Místo, kde bydlíme

 

Z práce do práce II.

 

 

Jít od/z/do… x Být v…

Názvy obchodů a dalších lokalit

Fráze používané na těchto místech

Vypněte si mobilní telefony.

 

10. Místo, kde bydlíme

 

Pozvání na návštěvu I.

Zopakování modálních sloves v souvislosti s navrhováním nějaké činnosti

Výrazy spojené s pozváním a přijetím pozvání

Výrazy už X ještě X až

Výrazy u mě, u tebe, u nás, u vás

Nechceš přijet?

Můžeš bydlet …

Děkuju za pozvání.

Moc rád/a přijedu.

V/ve … nemůžu.

Můžu přijet v/ve …

Zavolám ti.

Měj se (hezky). Hezký den.

 

10. Místo, kde bydlíme

 

Pozvání na návštěvu II.

 

 

Zopakování spojení

jet + doleva, doprava, nahoru, dolů, rovně, zpátky

Výrazy používané při hledání cesty

 

Musíte jít/jet…

rovně, nahoru, dolů, zpátky

Zahněte doprava/doleva.

Přestoupíš…

Pojedeš… a vystoupíš…

Půjdeš kolem…

Na křižovatce zahneš …

Week 5

11. Na dovolené

 

Na dovolené I.

„Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu (chodit x jít, jezdit x jet, létat x letět)

Obvyklé aktivity spojené s dovolenou

Zopakování časových výrazů a konstrukce rád + verbum

Vždycky/Často/Obvykle/

Každý...

Rád/a ... Nerad/a

 

11. Na dovolené

Na dovolené II.

Procvičení sloves pohybu

 

Výrazy používané v inzerátech cestovních kanceláří

Málokdy/Někdy/Nikdy ne- chodím/jezdím do/na/k…

Každý rok jezdíme…

Na dovolenou nejezdíme…

Jezdíme vždycky…

Není to tak drahé.

Všechno bylo levné/drahé.

Minulý rok jsme si pronajali… Procestoval/a jsem… Projel/a jsem…

11. Na dovolené

 

Cestujeme I.

Slovesa pohybu s prefixy při- a od-

 

Nápisy (přílet, odlet, příjezd, odjezd)

 

Kdy letí? Kdy přiletí …?

Kdy přijede …?

Kam přijede …?

Jenom tam, nebo zpáteční?

 

 

 

11. Na dovolené

Cestujeme II.

Prefixy a jejich význam

 

Slovesa s prefixy

...jel/a jsem... a ...jel/a jsem... a pak...

...mohl...

...neměl...

11. Na dovolené

Komplikace při cestování

Není nová gramatika

Věci, které potřebujeme při cestování

 

Zapomněl/a jsem …

Ztratil/a/o se …

Ujel/a/o mi ….

jízdenka, průvodce, pas, úschovna, nástupiště...

 

 

Week 6

12. Tradiční svátky

Tradiční svátky

Není nová gramatika

Svátky (Vánoce, Silvestr, Velikonoce)

Přání k různým příležitostem, kondolence

Pozvání a jeho přijetí či omluva

Můj oblíbený svátek je/jsou… Je … (kdy)

Předtím připravujeme …

Jíme... Pijeme… Chodíme…

 

12. Tradiční svátky

Uklízíme I.

Imperfektivní a perfektivní slovesa

Domácí práce

Uklidil/a… Nakoupil/a… Vyluxoval/a... Upekl/a...

12. Tradiční svátky

 

Uklízíme II.

Procvičení imperfektivních a perfektivních sloves

Další domácí práce

Umyl/a jsem …

Opravil/a jsem …

Upekl/a jsem …

12. Tradiční svátky

 

Co plánujete na svátky? I.

Opakování futura

 

Typické aktivity spojené s časem Vánoc a Silvestra

Budu doma.

Uklidím, nakoupím, upeču...

Budu se dívat, budu lyžovat... Pojedu… Půjdu…

12. Tradiční svátky

 

 

Co plánujete na svátky? II.

Futurum perfektivních sloves

Domácí práce

Aktivity spojené se slavením svátků

Nejdřív… Potom… Pak…

Nakonec… Budu… Půjdu…

Koupím. Uvařím. Uklidím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 7

13. Výmluvy a přání

 

Proč pořád nemáme čas?

Kondicionál (lexikálně)

Výmluvy a přání

Šel/Šla bych, ale... Pracoval/a bych, ale...

Učil/a bych se, ale...

Dokončil/a bych, ale...

13. Výmluvy a přání

Výmluvy

Kondicionál

Není nová slovní zásoba

Pracoval/a bych, ale...

 

13. Výmluvy a přání

 

Co by bylo, kdyby...

Kondicionální „kdyby-věty“

Není nová slovní zásoba

Kdybych...

Byl/a bych...

13. Výmluvy a přání

 

Štěstí, nebo smůla?

Kondicionální „kdyby-věty“

Slovní zásoba z textu

Kdyby...

13. Výmluvy a přání

 

Chováme se zdvořile

Sloveso mít v modálním významu

Zdvořilostní konvence a sociokulturní rozdíly v komunikaci

Měl/a bys...

 

13. Výmluvy a přání

 

Jaký kdo je? Jaký by měl být?

Opakování -ý a -í adjektiv

Adjektiva vyjadřující vlastnosti

Jaký je tvůj bratr, jaká je tvoje sestra?

Měl/a bys být...

Week 8

14. Mluvíme o počasí

 

Mluvíme o počasí

Slovesné vazby být + adverbium nebo substantivum

Počasí

Je hezky/teplo/zima/vítr...

Prší. Sněží. Mrzne.

14. Mluvíme o počasí

 

Jaké je/bylo/bude počasí?

 

Slovesa popisující počasí

 

Počasí, předpověď počasí

Prší. Je zima.

Pršelo. Byla zima.

Bude pršet. Bude zima.

14. Mluvíme o počasí

 

Dobrý, nebo dobře?

Adjektiva a adverbia

Otázky s výrazy jak jaký

Není nová slovní zásoba

Jak? – Dobře.

Jak vypadám?

Vypadáš unaveně...

14. Mluvíme o počasí

Jak...?

Tvoření adverbií

Adverbia

Mám se dobře/špatně.

Jezdím pomalu/rychle.

Mluvím anglicky/česky.

14. Mluvíme o počasí

 

Kdo je nejkrásnější?

Komparativ a superlativ adjektiv

Adjektiva

 

... je větší/menší/chytřejší než...

14. Mluvíme o počasí

 

Zajímavosti o ČR

Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Procvičení stupňování adverbií se zaměřením na superlativ

Slovní zásoba z textu

Největší, nejmenší, nejdelší, nejkratší, nejtěžší, nejrychlejší...

Week 9

15. Technika a komunikace

 

Telefonování a sms

 

Není nová gramatika

Výrazy a fráze spojené s komunikací po telefonu

Prosím?

Prosím vás, potřebuju...

To je omyl. Je obsazeno.

Chcete nechat vzkaz?

Zavolám ještě jednou.

15. Technika a komunikace

 

E-maily

Není nová gramatika

Oslovení, zahájení a ukončení písemného vyjádření (formální a neformální e-mail).

Vážený pane/vážená paní,

Ahoj + jméno,

Těšíme se na vaši odpověď.

S pozdravem,

Měj/Mějte se hezky,

15. Technika a komunikace

 

Počítač a internet

 

Minulá čas sloves zakončených na -nout

Výrazy spojené s tématem počítače a internetu

Surfovat na internetu

Hrát hry, používat sociální sítě...

Skenovat, smazat, uložit, zavřít/otevřít...

15. Technika a komunikace

Nakupujeme dárky

Dativ singuláru

 

Dárky

Co koupíme Evě a Davidovi?

 

15. Technika a komunikace

 

Komu telefonuješ?

Co dá maminka Davidovi?

Slovesa s dativem

 

Telefonovat, volat, dávat, omlouvat se, pomáhat, vysvětlovat...

Komu telefonujete/dáváte dárky/pomáháte...?

 

15. Technika a komunikace

 

Pozvání na party

Prepozice s dativem

Jít/jet k..., být naproti..., protestovat proti..., kvůli..., díky...

Jdeš na party k...?

Udělala zkoušku díky...

Ty máš něco proti...?

Chata je naproti...

Week 10

16. Móda včera a dnes

 

Móda včera a dnes

 

Není nová gramatika

Oblečení

Nosím... Mám na sobě...

Mám rád/a... Nesnáším...

Nakupovat oblečení je...

Do divadla chodím v...

16. Móda včera a dnes

 

Nesmrtelné džíny

Výrazy mít rád x líbit se x chutnat

Slovní zásoba z textu

Mám rád/a džíny.

Líbí se mi džíny.

Chutná mi pivo.

16. Móda včera a dnes

 

Nakupujeme oblečení I.

Výrazy s objektem v dativu

 

Vyjadřování věku, pocitů, stavů a postojů

 Líbí se mi…

Chutná mi… Sluší mi...

Je mi… Jde mi… Vadí mi…

16. Móda včera a dnes

 

Nakupujeme oblečení II.

Procvičování výrazů s objektem v dativu

Slovosled (druhá pozice)

Není nová slovní zásoba

Jak se ti tady líbí? – Líbí se mi tady.

Chutná mi pivo. – Taky mi chutná.

16. Móda včera a dnes

 

Miluju tě! Čekám na tebe. I.

 

Osobní zájmena

Není nová slovní zásoba

To je on/ona.

Ptal se ho/jí.

Telefonoval mu/jí.

Hledal ho/ji.

16. Móda včera a dnes

s. 135

Miluju tě! Čekám na tebe. II.

 

Osobní zájmena po prepozici

Není nová slovní zásoba

Čekal u mě/tebe.

Šel ke mně/tobě.

Koupil dárek pro mě/tebe...

Week 11

17. Stěhujeme se

 

Stěhujeme se

Instrumentál sg.

Prepozice s instrumentálem

Umístění věcí (pod, nad, před, za, mezi)

Pod stolem, za křeslem, před knihovnou, mezi skříní a počítačem...

 

17. Stěhujeme se

Zařízení bytu

Prepozice s akuzativem a instrumentálem

Zařízení bytu

Tašku dáme za křeslo.

Taška je za křeslem.

17. Stěhujeme se

Potřebujeme řemeslníky I.

Skloňování tázacích zájmen

Řemeslníci

Výrazy spojené s tématem oprav v domácnosti

Neteče voda, nesvítí světlo, netopí topení...

 

17. Stěhujeme se

Potřebujeme řemeslníky II.

Skloňování neurčitých a záporných zájmen

Někdo, něco, nikdo, nic

Zkusím někoho najít.

Nebudeme nikomu volat.

17. Stěhujeme se

 

Hodinový manžel

Vztažné zájmeno který

Slovní zásoba z textu

Jakého řemeslníka potřebujete?

Co u vás bude dělat?

 

17. Stěhujeme se

 

Služby

Není nová gramatika

Služby

 

Potřeboval/a bych se objednat.

Kdy to bude hotové?

Můžu platit kartou?

Week 12

18. Etapy života

s. 145

 

Etapy života

Není nová gramatika

Etapy života a s nimi spojené aktivity

Narodit se, chodit do školy, vdát se/oženit se...

18. Etapy života

 

Vztahy mezi lidmi

Slovesa s prepozicí s/se + instrumentál

 

Slovesa vztahující se k tématu vztahů

Seznámil/a se s...

Chodí s... Žije s...

Pohádal/a se s...

Rozvedl/a se s...

18. Etapy života

 

Vztahy mezi lidmi II.

Procvičení sloves s prepozicí s/se + instrumentál

 

Procvičení sloves vztahujících se k tématu vztahů

Seznámil/a jsem se s...

Poznali jsme se...

Myslím, že... Nevím, jestli... Doufám, že...

Pochybuju, že...

18. Etapy života

 

Tragická hádka

Není nová gramatika

Slovní zásoba z textu (detektivní příběh)

Co se stalo?

 

18. Etapy života

 

Mluvíme o životě

Slovesa s předložkou o + lokál sg.

 

Časové výrazy

 

Po roce 1968... Minulý rok...

Od roku... do roku... Za rok...

Mluvíme o… Četla/a jsem o...  Slyšel/a jsi o...?

18. Etapy života

 

Režisér Miloš Forman

 

Není nová gramatika

Slovní zásoba z textu

 

Narodil se... Vyrůstal... Vystudoval...  Oženil se...


Week 1/ Milan File Basic spelling and pronunciation rules
Week 1/ Sarka Book L1: Seznamujeme se
Folder L1: Studybook+ listening
Folder Work in pairs_ seznámení
Folder Work in pairs_ formální x neformální
File Social phrases - formální a neformální dialog
Week 1/ Radomila File Česká abeceda
Week 2/Sarka URL mista L2

přiřadit obrázek k místu

URL místa L2

přiřadit zvuk k místu

URL místa quiz L2
Folder online cvičení GENDERS L2
Week 3/ Milan File Practice - the verb "TO BE"
File Text_mluvit
Week 3/Sarka File Prezentace - Prosím Vás, kde je?...musíte jet...

Opakování slovesa být a mít, opakování výslovnosti, krátké dialogy (vlastní materiály), odpovědi na otázky: Jak se máte? Jak se jmenujete? Kolik je vám let? Odkud jste? Jste cizinec? aj.

DÚ: učebnice str. 6/cvič. 1; cvičebnice str. 6/1,2

File Presentation - genders
Week 4/ Sarka File Jídlo_slovíčka + křížovka + prezentace
Week 5/ Sarka File Poslech strana 36_Petrova rodina
Folder Rodina extra cvičení
Week 6/ Milan File Rodina cvičení_NCSBS
File akuzativ_sg
File Rodina_ zájmena posesivní
Week 6/ Sarka File Opakování - Kdy je to, kdy se sejdeme? ČKZK 42/4,5,10
Folder The verbs - "Můj týden"/ 37-39

CIEE p. 35-39

File Dialog-seřaďte
Week 6/ Radomila File slovesa_A_typ
File slovesa _i- typ
File slovesa - ova-typ
File slovesa -E-typ
Week 7/ Milan File Jídlo- slovní zásoba
File Akuzativ sg. - opakování
File Nákupy
Week 7/ Radomila Folder Jídlo_slovíčka
File Extra: 17. LISTOPAD

17. LISTOPAD

PL + poslech

Nezkreslená věda

Folder Nominativ a akuzativ pl.
Week 8/ Sarka Folder Opakování slovesa

Tabulka/ KONJUGACE + V restauraci

strana 7,8/ BÝT

strana 17,19/ MÍT

strana 24,25/ DÁT SI

strana 30-33/ DĚLAT, MLUVIT

strana 38-41/ STUDOVAT

Week 9/ Sarka Folder Slovesa: opakování - křížovky
File slovesa JIT - JET - CIST
Week 9/ Radomila- Sarka supl File DIRECTION x LOCATION
URL Anděl páně Ior II/ the movie to see!
File Mikuláš_prac.list + poslech

WEEK 10/ Milan URL Mikuláš 5. prosince - poslech
File Text Můj den - genitiv
File Genitive case and prepositions with genitive
Week 10/ Radomila File Opakování - Kde nebo Kam?/ Czech EXP II
File Píšeme email/ Czech EXP II
Week 11/ Milan File Lekce 6 postavy příběhu
Week 11/ Radomila File Minulý čas
Week 12 / Milan File Ordinal numbers, date, months
Week 13 nahrazovací / Radomila File Opakování. Slovesa a prepozice
File Moje dopoledne - čtení s porozuměním
Productive Language Skills I - Oral Test/ 9. ledna 2024 a 6. února 2024 na 10,00-11,00 File Final Oral - instructions

Students Pairs for Speaking Exam:

Natsuki x Nikorai

David x Dillon

Kuanysh x Nicolas

Brigid x Alfreda

Week 1/ Summer/Sarka URL Náš byt
Week 1/ Summer/ Radomila File Číslovky řadové, datum
File Domácí úkol Akuzativ pl.
Week 2/ Summer/ Sarka URL L8 budoucí čas otázky
URL ČKZK_L8_Budoucí čas
Week 2/ Summer/ Radomila File MOje dopoledne - akuzativ a genitiv
Week 3/Summer/ Radomila File Jana je nemocná
File Lexikum - lékárna
Week 4/ Summer/ Milan File indefinite and negative pronouns
Week 4/Summer/ Sarka Folder Obchody: V x DO
Week 4/Summer/ Radomila File Jak vypadáme?
File Domácí úkol - psaní
Week 5/ Summer Sarka File Prezentace - opakování slov - dovolená
WEEK 5 / Summer Radomila File Opakování: min. čas - kdy, kde, co?
Week 6/ Summer/ Šárka URL Velikonoce
WEEK 6/Summer/ Radomila - 28. 3. Dean´s day - no lessons (was replaced 8. 3. extra lesson ) File Poslech - V lékárně
File Prezentace - Co Vás bolí? V lékárně
Week 7/ Summer/ Milan File Dativ
Week 7/Summer/ Radomila - Friday 5.4. 9:30 File Domácí úkol na úterý

opakování minulý čas

Week 8/ Summer/ Sarka File Opakování: počasí
File Adjektivum/adverbium
Folder Extra cvičení: adverbium x adjektivum
Week 9/ Summer/ Radomila File Prezentace - instrumentál
URL Reálie - Velikonoce
File Dú 18.4.
Week 10/ Summer/ Radomila File indefinite and negative pronouns
File řemeslníci a služby
Week 13/ Summer/ Milan/ Rectors Day URL OPAKOVáNí: Kde to je? Prepozice nad, pod, před, za, mezi + instrumentál
File Opakování - KDO, CO
File Který, která, které
URL OPAKOVáNí: Potřebujeme řemeslníky
File Instrumental Case
FINAL TEST A2/ první termín File Hodnotící škála FSV UK

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

  • 91 % a více       =>          A
  • 81-90 %             =>          B
  • 71-80 %             =>          C
  • 61-70 %             =>          D
  • 51-60 %             =>          E
  • 0-50 %                =>          F
Folder Receptive Skills II A2 (čtení + poslech) podle učebnice Lida Hola