Pro navazující magisterské studium
obor spec. pedagogika + učitelství na ZŠ a SŠ.

ON2318113   prezenční Kurz Metodologie výzkumu v sppg - varianta A, kvantitat.  (26 h, 2 kredity)
OKN2318113 kombinovaný  Metodologie výzkumu v sppg - varianta A, kvantitat.  (8h přímé výuky, 2kr.)
________________________________________________