Předmět pokrývá základní oblasti sociologie médií a seznamuje studenty s hlavními paradigmaty, důležitými postavami a klíčovými texty. Zvláštní důraz je kladen na společenské souvislosti žurnalistiky a nových médií