JE PRO:
2. roč. navaz Mgr.  kombinované2r. MŠ kombi Nmgr. specializace sppg

BYLO:
Pro 2. roč. navaz Mgr. prezenční i kombinované.

(Pro 3. roč. bakalářského studia dvojoboru VVP+sppg   a  PSY+sppg)