Přednáškový kurz se zaměří zejména na jeden z významných projevů evropské moderny - a to na divadelní aktivity francouzských symbolistů (s přirozeným dialogem s dalšími evropskými kulturami: zejména ruskou, německou či českou). Nahlédneme na fungování a roli modernisticky laděného uvažování o divadle v evropských kulturách, na proměnu a zrod moderního divadla a dramatu v prostředí koncem a přelomu 19. a 20. století.

V kontextu francouzské společnosti a kultury (haussmanovské proměny Paříže, literární hnutí "Parnasse" apod.) budou představeny divadelní aktivity uměleckých kroužků a produkce tehdejších kabaretů (Chat Noir a jeho tvůrci: Allais, Salis, Coquelin aj.), dále pak pokusy o vytvoření symbolistní (experimentální) divadelní scény (Fortovo "Théâtre d'Art"). Podrobněji bude sledována dramatický tvorba autorů, jak francouzských (Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé, Dujardin, Pélladan, ale i Jarry), tak belgických (Maeterlinck, Verhaeren).

Nahlédneme ovšem i do tvorby modernistů/symbolistů ruských a německých.