Přednáška sleduje klasické počátky a novější vývoj snah o integraci historických a sociologických perspektiv. První tematické okruhy se týkají základních otázek vztahu mezi sociologií a historií, významu komparativních přístupů, jakož i reprezentativních děl, která slouží k ilustraci obecnější problematiky. Od páté přednášky půjde pak o klasickou sociologickou tradici a její význam pro dnešní historickou sociologii. Zvláštní důraz bude kladen na dílo Maxe Webera, hlavně na jeho průkopnické úsilí o srovnávací studium historických civilizací. V poslední části se budeme zabývat renesancí a diferenciací historické sociologie v poslední třetině 20. století. Cílem přednášky je celkový přehled o stavu a vyhlídkách historické sociologie jako vyvíjejícího se oboru, a příprava na podrobnější diskusi o specifické problematice srovnávací civilizační analýzy, která bude na pořadu v druhém ročníku.