Seminář navazuje na přednášku Úvod do civilizacionistiky. Rozvíjí a prohlubuje poznatky studentů, a to zejména s pomocí společné četby průběžně zadávané literatury a diskuse, ale také referátů studentů a drobnějších exkurzů vyučujícího.