Cílem kurzu je seznámit studenty s expresivními terapiemi ve  speciálněpedagogickém pojetí, podrobněji s arteterapií, tak aby byli studenti schopni chápat principy tvorby arteterapeutických cílů, struktury arteterapeutického procesu a sezení/lekce. Důraz bude kladen na propojení teoretických poznatků a vlastních zážitků studentů získaných prostřednictvím praktických ukázek arteterapeutických metod a technik.