Kurz obsahuje zadání pro úkoly ke splnění požadavků a studijní opory v rámci kurzu Speciálněpedagogická diagnostika a poradenství I zaměřeného na úvod do diagnostiky a diagnostiku a poskytování poradenských služeb v raném a předškolním věku.