Cílem předmětu je seznámení s problematikou politického marketingu z teoretické perspektivy, kdy se zaměříme na kořeny disciplíny s jejím vývojem a současnou aplikací. Kurz bude rozdělen do tří tematických bloků, kdy se na disciplínu zaměříme teoreticky, z historické perspektivy a praktické tedy aplikační. Nejprve se tak budeme soustředit na vysvětlení teorie politického marketingu (základní definiční problematika, přebrané nástroje z klasického marketingu, pozornost bude věnována i problematice etablování se politického marketingu jakožto akademická disciplína atd.). V další části se se budeme bavit o vývoji disciplíny z historického a sociálního hlediska (vznik disciplíny ve Spojených státech amerických, globalizace politických kampaní, role politických konzultantů). V závěru kurzu se zaměříme na praktické dopady politického marketingu a v rámci přednášek budou studenti seznámeni s vybranými případovými studiemi volebních kampaní.