Předmět se zaměřuje na jednotlivé typy podnikové komunikace s detailem na vhodné komunikační kanály. V úvodních lekcích se studenti seznámí s podnikovou terminologií a základními podnikovými procesy. Důraz přitom bude kladen na malé a střední podnikání (MSP, v aj SME). Dále je pozornost věnována interní a externí komunikaci a komunikaci
značky.
Studentům jsou v průběhu přednášek představeny jednotlivé procesy malého a středního podniku a způsob zpracování marketingového plánu jako součást business plánu.