urz specifickým způsobem uvádí studenty do myšlení filosofické antropologie. Specifické na tomto uvádění do problematiky člověka je snaha jednak zprostředkovávat setkávání psychologického a filosofického myšlení a jednak rozvíjet filosofující myšlení studentů. Kurz studentům poskytuje příležitost rozvíjet vlastní schopnost tázat se na podstatné otázky lidství a lépe rozumět rozdílným podobám porozumění člověku, přičemž zvláštní důraz je kladen právě na problematiku člověka vnímaného a uvažovaného z pohledu pomáhajících profesí. Kurz je primárně veden z perspektivy filosofické, což ovšem neznamená, že by chtěl být úvodem do systematiky porozumění člověku, nebo že by aspiroval na hlubší uvedení do filosofického myšlení. Cílem předmětu je především společně myslitelsky tematizovat rozhodující souvislosti, skrze něž si člověk rozumí, a prohlubovat schopnost (profesní) sebereflexe a odhalovat předpoklady (ne)porozumění druhému člověku. Vlastní tematický obsah výuky je volen tak, aby odpovídal možnostem a očekávání studentů. Náplní kurzu tedy může být mimo jiné sledování linie dějinných proměn porozumění člověku, interpretování myšlení vybraných filosofů, představování odlišných odborných perspektiv nahlížení na člověka, reflexe toho, jakým způsobem člověk byl a je myšlen v literatuře apod. Jedním z plánů kurzu je sledovat tematiku lidské vztahu, problematiku stejného a jiného, porozumění, odpovědnosti.