Přednáška/seminář představuje uvedení do problematiky počítačem podporovaného překladu a seznámení s programy, které se pro zefektivnění překladatelského procesu nejčastěji používají. Je zde vysvětlen princip fungování těchto systémů všeobecně, a těch nejrozšířenějších (SDL Trados, Wordfast, MemSource) zvláště. Dále je ozřejměno využití nástrojů při zpracování překladového projektu a nastíněna správa terminologie.