Proseminář bude oborově zaměřen na sociokulturní antropologii, tematicky pak na antropologii dětství/dospívání a antropologii vzdělávání, ale budeme se věnovat i sociálním a národnostním menšinám a migraci. Práce v kurzu bude založena na četbě českých i anglických textů a dílčích úkolech. Atestace bude udělena na základě prezentace a seminární práce v podobě odborného textu. Naučíte se číst odbornou literaturu, hledat v databázi UKAŽ, základní principy odborného článku v sociokulturní antropologii, psát citace