Ekonomická část předmětu je určena jako povinný úvod do jedné z důležitých společenských věd. Seznámí studenty se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na formální ekonomické modely, ale především na pochopení základních ekonomických vztahů a odborné terminologie. Přednášky budou doplněny diskusemi aktuálních ekonomických témat a návazností na problémy z oblasti managementu a marketingu.