Seminář k českým středověkým dějinám - paralelka B. Zilynské (pondělí 14:10 - 15:40) - materiály na podporu distanční výuky.

Kurz poskytuje materiály k individuální přípravě studentů a úkoly, které poslouží při atestacích.

Zápis pro studenty zapsané do předmětu s kódy AHS111018, AHS110007, AHS110052, AHS222018, AGLV00037, AGL100049, vždy paralelka B. Zilynské.