Podmínky atestace: 

1. minimálně 70% účast na seminářích

2. minimálně 70% bodů z průběžně zadávaných úkolů

3. vypracování závěrečné seminární práce (5-8 NS).

4. vypracování oponentského posudku na práci jednoho kolegy

5. ústní prezentace seminární práce (včetně ppt)