Kurz navazuje na činnost, která probíhala v předchozím semestru. Představí méně známé historické filmy a přiblíží práci umělců s historií. Mezi cíle také patří obeznámit studenty s variabilitou témat českého historického filmu, ukázat jejich potenciál, poskytnout inspiraci k využití vybraných filmů ve výuce. Úvodní hodiny seznámí studenty s možnostmi nahlížení filmového média. Dále se budeme věnovat interpretaci filmu jakožto historického pramene, zejména ve smyslu ztvárnění historických dějů i pod vlivem doby vzniku toho kterého díla. Dále pak problém historických aktualizací starších dějin, paralely s moderní dobou, vliv literární předlohy. V dalších hodinách bude probíhat projekce ukázek z vybraných filmů (např. Spanilá jízda, Cech panen kutnohorských, Bláznova kronika, Ztracenci aj.).