Cílem předmětu je poskytnout teoretický pohled na tlumočení, seznámit studenta s dosavadními koncepcemi a modely tak, aby získal vhled do současného poznání translatologie o tlumočení jako jevu a procesu mezijazykového a mezikulturního převodu sdělení podmíněného řadou kontexových faktorů.