Nenašli jste kurz, který hledáte?
Zkuste fakultní stránku http://moodle.fhs.cuni.cz/

Použití evaluace v praxi zdravotnických a sociálních služeb.

Proč a kdy se vyplatí dělat výzkum kvalitativně?

Praktický nácvik (kvalitativní) analýzy (kvalitativních) dat.

Курс дополнительного профессионального образования "менеджмент и супервизия" предназначен для повышения квалификации сотрудников Каритас Азиатской части России.
Kurz je určen pro studenty navazujícícho magisterského studijního programu Psychologie, kteří budou pobývat na psychologických pracovištích.
Jedná se o povinné kurzy ("tzv. encyklopedické stáže") poradenské a klinické (I a II), kterými musí projít všichni studenti a stáže povinně volitelné ("specializované"), kde si studenti volí buď poradenskou stáž (I, II) nebo stáž klinickou (I, II).
Garantkou poradenských stáží je dr. A.Kucharská, Ph.D., garantkou klinických stáží je dr. J.Procházková z katedry psychologie, můžete se na ně obrátit s žádosti o heslo ke vstupu do kurzu (anna.kucharska@pedf.cuni.cz, jane.prochazkova@email.cz

Otázky poznání a komunikace prostřednictvím vizuálně obrazných vyjádření.

EKS
Úvod do designu uživatelských rozhraní pro informační a komunikační technologie (ICT). Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností pro tvorbu návrhů, prototypů a jejich testování. Studenti se naučí analyzovat a odkrývat design a dosah stávajících technických a kulturních produktů z pohledu jejich významu, hodnoty a zkušenosti, a uplatnit získané znalosti pro konstrukci produktů nových.