Zákonyprolidi.cz

Databáze právních předpisů, vybrané judikatury a mezinárodních smluv.

Databáze je volně přístupná, obsahuje aktuální znění předpisů a umožňuje vyhledávat v nich podle čísel paragrafů i klíčových slov.

Нажмите на ссылку https://www.zakonyprolidi.cz/, чтобы открыть ресурс.