beck-online.cz

Databáze právních předpisů, vybrané judikatury a mezinárodních smluv. Kromě nich zde najdete i odborné články a další literaturu (velká část zejm. knižní literatury je ale bohužel přístupná pouze na licenci).

Click https://www.beck-online.cz/bo/index.seam link to open resource.