Click on 2_Obecný rámec přípravy evaluace to open the resource.