Müllerovo a I. vojenské mapování

Vhodné zejména pro zkoumání polohy rybníků, vodotečí, cest a zalesnění v 18. století

Click http://oldmaps.geolab.cz/ link to open resource.