Zahraniční exkurz: Dokumentace plánovité likvidace historické paměti

Ad mazání historické paměti: 1) odstranění etnických stop v oficiálních místních názvech, 2) selektivní jednostranné zpracování informačních zdrojů, 3) odstranění etnicky či nábožensky snadno identifikovatelných prvků ve veřejném prostoru (nápisy, symboly...), 4) likvidace nemovitého a movitého kulturného dědictví, 5) péče o vybrané ideově vyhovující památky