Mapy stabilního katastru a další katastrální mapy

Klíčové prameny pro zkoumání urbanistického vývoje