Otázka autenticity: Théseova loď

Zdeněk Kratochvíl, Théseova loď [online, 19.9.2019] Dostupné z: https://www.osel.cz/10760-theseova-lod.html

Představení filosofického paradoxu identity/autenticity v historickém i filosofickém kontextu od našeho předního znalce antické filosofie. V textu je uveden také mnohem zdařilejší překlad Plútarchova citátu než uvádím v prezentaci:

Třicetiveslici, na které se Théseus s mladými lidmi plavil a na níž se i šťastně vrátil, uchovávali Athéňané až do doby Démétria Falérského. Prkna, která shnila, vyjímali a vkládali na jejich místo jiná, pevná a spojovali je tak, že loď slouží dokonce i filosofům jako důkaz pro i proti. Jedni totiž tvrdí, že je to stále táž loď, kdežto druzí, že to již není táž loď.“

Dále viz také: https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_of_Theseus.

Click https://www.osel.cz/10760-theseova-lod.html link to open resource.