Záznam z konzultace

Na adrese: https://www.dropbox.com/s/rn6naevj7sjcc1u/Video%20konzultace%20ke%20zkou%C5%A1ce.mp4?dl=0 se můžete podívat na záznam z konzultace.

V případě zájmu posílejte svou přípravu pro zpětnou vazbu. 

Připomínám důležité:

- vazba na kurz

- přesné citování zdrojů

- doporučuji u vybraného výzkumného článku krátce popsat i metody výzkumu a vzorek