Vzdělávat dospělé. Studia Paedagogica.

monotematické číslo odoborného časopisu