J. Rohn, Lineární programování, Praha : MFF UK, 2002

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://uivtx.cs.cas.cz/~rohn/publist/skripta.pdf